Koszyk: 0.00 PLN

Karmienie piersią, karmienie butelką - karty obserwacji

33.00


„Spośród wielu skal i kwestionariuszy do oceny ssania przez noworodka i niemowlę, „Karmienie piersią, karmienie butelką. Karty oceny'' stanowią niezwykle gruntowne narzędzie diagnozy dla osób wspierających proces karmienia. Powstałe w wyniku wnikliwej obserwacji zachowań dziecka, uwzględniają nie tylko jego uwarunkowania anatomiczne ale i kompetencje orofacjalne w realizowaniu funkcji ssania. Niezwykle istotną informacją zawartą w kartach jest możliwość dokonania nie tylko oceny ilościowej ale i jakościowej pobierania pokarmu, w tym jego rytmu, parametrów koordynacji ssania- oddychania- połykania, czy wzorca przystawienie się do piersi czy butelki. Szczegółowe opisy normatywnych zachowań dziecka podczas karmienia, jak również uwzględnienie nieprawidłowych reakcji znacząco przyczyniają się do sformułowania rzetelnej i wiarygodnej diagnozy, a co za tym idzie - dostosowania strategii terapeutycznych”.

Z recenzji mgr Marty Karwot-Pięty, terapeuty NDT Bobath, neurologopedy na Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK

„Autorki dysponując bogatym doświadczeniem w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka podjęły się opracowania narzędzia diagnostycznego dla niemowląt, które pozwoli ocenić ssanie z piersi i z butelki. Dokonany podział na badanie odruchowych reakcji oralnych, ssanie nieodżywcze, ocenę wędzidełka podjęzykowego, ssanie odżywcze i pozycję przy karmieniu pozwolą dokładniej i szybciej ocenić trudności pacjenta i włączyć odpowiednią terapię zapobiegającą rozwojowi nieprawidłowych nawyków. Zaproponowane narzędzie powinno ułatwić pracę we wczesnej terapii i wspomaganiu rozwoju niemowląt. Rodzicom może pomóc wnikliwiej obserwować odruchy swojego nowo narodzonego dziecka”.

Z recenzji dr Anny Regner, neurologopedy, logopedy, terapeuty UTTR Castillo Moralesa

„Karty oceny ssania piersi i butelki mogą stanowić pomocne uzupełnienie warsztatu pracy osób, które na co dzień wspierają Rodziny w karmieniu - począwszy od położnych, pielęgniarek i neonatologów pracujących na oddziałach położniczych i noworodkowych poprzez doradców laktacyjnych, położne środowiskowe i innych specjalistów w zakresie opieki nad Matką i Dzieckiem. Narzędzie to w przejrzysty sposób porządkuje informacje zebrane w czasie obserwacji aktu karmienia (piersią i butelką), zwracając uwagę na odruchowe reakcje oralne, ocenę wędzidełka, ssania i pozycji Mamy i Dziecka w czasie karmienia. Wskazują tym samym drogę do zapobiegania bądź rozpoznania istniejących już problemów i zaproponowanie Rodzinie konkretnych, najlepszych dla nich rozwiązań”.

Z recenzji dr Danuty Kozłowskiej-Rup, CDL w Poradni Laktacyjnej MATAJA, położnej na Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu w Rudzie Śląskiej.

Udostępnij

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów